Samfunnsløftet sponser Nordkraft Festspillcup!

Samfunnsløftet sponser Nordkraft Festspillcup!

Et nyskapende samarbeid mellom fotballklubbene i Harstad er ikke nok alene. Med tro på vår ambisjon om å skape noe unikt, har Samfunnsløftet blitt en av våre viktigste støttespillere. Med et betydelig økonomisk bidrag pålydende kr 650 000,- gjør de det mulig å realisere Nordkraft Festspillcup. Sammen skal vi nå målet om å skape en turnering med godt sportslig og faglig opplegg for fotballspill, trenere og dommere, samt skape samhold gjennom sosiale arrangement.