Arrangement for trenere og lagledere

Bilettsalg

Åpent for alle!

Fredag 21.juni arrangerer vi et miniseminar med aktuelle tema på dagsorden.

«Flest mulig, lengst mulig, best mulig» er fotball-Norges visjon for barne- og ungdomsfotballen.
Hvordan skal vi – her hos oss – klare å leve opp til den uttalte visjonen, og i overført betydning lage bærekraftige lag og lokalsamfunn som bidrar til både idrettslig og samfunnsmessig positiv utvikling?
Svaret på dette er nok ikke enkelt, men kanskje vi – i fellesskap – kan komme nærmere en løsning på denne utfordringen gjennom trenerarrangementet og innspillene fra foredragsholderne.

Vi ønsker velkommen til;

Lise Klaveness, president i Norges Fotballforbund.

Foredrag «Sterkere sammen».

Magnus Leonhardsen, Troms Idrettskrets.

Magnus Leonhardsen bidrar som foredragsholder på trenerarrangmentet, med fokus på frafall i idretten og prosjektet «Ungdomsløftet for Troms-idretten»

Magnus har jobbet i Troms idrettskrets siden 2017, med anleggsutvikling og større arrangementer. På Nordkraft Festspillcup presenterer han statistikk og forskning om frafall, samt den viktigste satsingen til Troms-idretten de neste fire årene.

Til tross for at de fleste barn er med i idretten i 12-13 års alderen, er det største frafallet i ungdomsårene frem til fylte 19 år. Dette er en kjempeutfordring for idretten, men også for de som faller fra. Forskningen viser oss at aktiviteten, men også deltakelse i frivilligheten, forlenger livet vårt. «Ungdomsløftet for Troms-idretten» er prosjektet som skal snu frafall til engasjement, samt gi ungdommer muligheter i idretten de kanskje aldri har fått før.

Eivind Selven, Haugenutvalget.

Eivind Selven er fysioterapeut, med lang og bred erfaring fra ulike verv innen idrett, og særlig fotball. Han har bla vært medlem av NFF`s breddeutvalg de 10 siste årene, og er nå aktuell som medlem av Haugenutvalget.

Som foredragsholder på trenerarrangmentet vil han ha fokus på utvalgets arbeid og hvilke effekter en kan se så langt. Hvordan kan nytt regelverk legge til rette for at flere spiller fotball lengere? Ser vi bare positive effekter, og hvordan påvirkes jevnbyrdighet mellom lag i kampsituasjoner?

Det vil ikke være endelige konklusjoner i juni, men kanskje kan vi se noen tendenser som vil bidra til interessante diskusjoner.

Haugenutvalget

Utvalget jobber med en helthetlig gjennomgang av NFF`s breddereglementet. Målet er å legge til rette for mer aktivitet, beholde flere spillere og lag, gjøre det enklere å gjennomføre aktivitet, samt bidra til å gjøre reglementet mer forståelig og enklere i bruk.

Det jobbes spesielt med fokusområdene;
• Bruk av spillere som ikke oppfyller alderskravene for den aktuelle aldersklassen.
• Spillernes deltagelse på flere av klubbens lag i samme aldersklassene.
• Klubbers samarbeid om felles lag.
• Turnering: Bruk av spillere registrert i andre klubber («gjestespillere»).

Haugenutvalgets arbeid skal ferdigstilles i løpet av 2024. Det vil da bli sendt til breddeutvalget for vudering, deretter til forbundsstyret for beslutning.

Troms og Hålogaland Fotballkrets er med som to av fem kretser i et pilotprosjekt, hvor et testreglement foreslått av utvalget prøves ut denne sesongen.

Petter Ytterstad, konferansier

Sist men ikke minst har vi Petter Ytterstad som skal lose oss igjennom hele opplegget. Roller som dette har han hatt før og han er knallgod. Du må nok også forvente å trekke på litt smilebåndet! 

 

PROGRAM

Fredag 21.juni på Quality Hotel Harstad.

Kl 1830 – 1900 Registrering og servering av foccacia.

Kl 1900 – 1955 Lise Klavenes; Foredrag «Sterke sammen» med påfølgende dialog med salen

Kl 1955 – 2015 Kaffepause

Kl 2015 – 2100 Innlegg v/Magnus Leonhardsen og Eivind Selven

Kl 2100 – 2130 Paneldebatt 

Billetter koster kr 400,- og kjøpes via

  • Cup Manager, produkt i påmeldingsystemet for lagene
  • TIKKO; https://tikkio.com/tickets/47557-trenerarrangement-nordkraft-festspillcup

Legg igjen en kommentar 

Tidligere arrangement for trenere og lagledere