Baner

Kampene på Nordkraft Festspillcup vil bli avviklet på følgende arenaer i Harstad:

Trondenesveien, 9404 Harstad, Norway