Samarbeidspartnere og sponsorer

Nordkraft med som generalsponsor!

Da Hålogaland Kraft og Nordkraft fusjonerte i fjor, var det med et mål om å bli sterkere og smartere sammen. Akkurat som de fire fotballklubbene gjør gjennom Nordkraft Festspillcup. Nordkraft og turneringa deler en ambisjon om attraktive lokalsamfunn, både for oss som bor her, men også for tilreisende som kanskje en dag søker jobb i regionen vår. Ei turnering er mer enn den ene helga i året. Det er også samarbeid på tvers for både klubber og lokalsamfunn i planleggingsfasen. Nordkraft ser frem til å følge veksten til turneringa i årene som kommer.

Et nyskapende samarbeid mellom fotballklubbene i Harstad er ikke nok alene. Med tro på vår ambisjon om å skape noe unikt, har Samfunnsløftet blitt en av våre viktigste støttespillere. Med et betydelig økonomisk bidrag gjør de det mulig å realisere Festspillcupen Harstad. Sammen skal vi nå målet om å skape en turnering med godt sportslig og faglig opplegg for fotballspill, trenere og dommere, samt skape samhold gjennom sosiale arrangement.

Med mottoet «Seire ved å dele» har Harstad Profileringspool etablert et samarbeid med Festspillcupen Harstad. Poolen har lang erfaring med å delta i og støtte byutviklingsprosjekter. Denne gangen er Festspillcupen Harstad valgt som et prosjekt Poolen ønsker å støtte spesielt. Hittil har Poolen skaffet kontorlokale til turneringsleder. Festspillcupen Harstad har også fått presenter seg på et frokostmøte for medlemmene i Poolen. Hensikten med dette var først og fremst å knytte kontakt mellom turneringsledelsen og medlemsbedriftene.

Hålogaland Fotballkrets

Festspillcupen og kretsen planlegger faglige og sosiale arrangement for dommere og trenere. Kretsen vil bidra med sin kompetanse. Etterhvert som arrangementene er på plass, vil de bli publisert under «Aktiviteter».

 

Jubel Sponsor 1 – Sponsorer og de som heier på nye arrangement for by og region

 

Jubel Sponsor 2 – Sponsorer og de som heier på nye arrangement for by og region

 

Jubel Sponsor 3 – Sponsorer og de som heier på nye arrangement for by og region

Arenasponsorer

Samspillsponsor

 

Supporter og bransjesponsor