Nordkraft Festspillcup søker turneringsleder

Nordkraft Festspillcup søker engasjert og fleksibel turneringsleder

Engasjement 50%

Etter mange års fravær gjenoppstår Festspillcupen med nytt navn: Nordkraft Festspillcup. For første gang har går fire av byens idrettslag; Harstad idrettslag, Medkila idrettslag, Fotballklubben Landsås og IF Kilkameratene, gått sammen for om å arrangere en felles storturnering i fotball. Fotballklubbene har organisert seg med likt eierskap i aksjeselskapet Festpillcupen Harstad.

Nordkraft Festspillcup arrangeres over flere dager, med sidearrangement for trenere og dommere. I tillegg planlegges en konsert for spillerne. Målsetningen er at Nordkraft Festspillcup i løpet av de neste årene skal bli Norges største og mest innholdsrike fotballturneringen nord for Trondheim.Rollen som turneringsleder vil være limet i organiseringen av Nordkraft Festspillcup og ha ansvaret for flyten i turneringsplanleggingen. Vedkommende vil ha et stort ansvar i alt fra planlegging, gjennomføring til etterarbeid, og samarbeide tett med ulike teamledere og turneringens styre/arbeidsgiver. Dette innebærer også sidearrangementer.

Arbeidsoppgaver

Turneringsleder vil ha ansvaret for alle aspekter av turneringen og samtidig være ansiktet utad. En turnering av dette formatet krever mange frivillige og det vil derfor være flere team med egne teamledere med forskjellige arbeidsoppgaver. Alle disse teamlederne vil ha tett kontakt og samarbeid med turneringsleder og sammen utgjøre en ledergruppe.

 • Lede og koordinere arbeidet i forkant, under og etter turneringen
 • Utarbeide arbeids og fremdriftsplan
 • Økonomi
 • Profilering/kontakt med media
 • Profilere turneringa og invitere fotballklubber i inn -og utlandet.
 • Opprette og følge opp avtaler med samarbeidspartnere og sponsorer.
 • Drifte nettside og sosiale medier.
 • Turneringens kontaktperson utad

Kvalifikasjoner

 • Stilingen krever en utadvendt selvgående person, gjerne med erfaring fra prosjektledelse
 • Du bør ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig.
 • Du liker å jobbe tverrfaglig, og har en ryddig og strukturert arbeidsform
 • Erfaring med å forholde seg til budsjett, eller god økonomiforståelse
 • Fleksibel i forhold til arbeidstid og liker å jobbe tidvis under press/i høyt tempo
 • Kreativ/nytenkende og løsningsorientert
 • God holdning og moral
 • Interesse for fotball og kjennskap til turneringer er en fordel

Vi tilbyr:

 • Stor mulighet til å påvirke arbeidsoppgaver, arbeidsprosesser og egen arbeidshverdag.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Engasjerte medarbeidere

Arbeidstid/Lønn/Varighet/Arbeidssted

Engasjementet tilsvarer 50 % stilling i engasjementsperioden, men man må påberegne at arbeidsperioder fordeles ulikt gjennom engasjementet. I tiden rett før og under turneringen må man påberegne full tilstedeværelse, samtidig som andre perioder er mindre tidkrevende.

Turneringsleder vil få tildelt egen kontorplass sentralt i sentrum.

Lønn etter avtale.

Varighet er 6 mnd, med mulig forlengelse

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Siri Austgard, 95934490, siriaustgard@outlook.com

Lena Torbergsen, 97087530, lena@kilkam.no

Søknad sendes til styreleder i Nordkraft Festspillcup, Lena Torbergsen – lena@kilkam.no

Søknadsfrist: 07.01. 2022