Eivind Selven til Nordkraft Festspillcup – Trenerarrangement

HAUGENUTVALGET

Eivind Selven er fysioterapeut, med lang og bred erfaring fra ulike verv innen idrett, og særlig fotball. Han har bla vært medlem av NFF`s breddeutvalg de 10 siste årene, og er nå aktuell som medlem av Haugenutvalget.

Som foredragsholder på trenerarrangmentet vil han ha fokus på utvalgets arbeid og hvilke effekter en kan se så langt. Hvordan kan nytt regelverk legge til rette for at flere spiller fotball lengere? Ser vi bare positive effekter, og hvordan påvirkes jevnbyrdighet mellom lag i kampsituasjoner?

Det vil ikke være endelige konklusjoner i juni, men kanskje kan vi se noen tendenser som vil bidra til interessante diskusjoner.

Haugenutvalget

Utvalget jobber med en helthetlig gjennomgang av NFF`s breddereglementet. Målet er å legge til rette for mer aktivitet, beholde flere spillere og lag, gjøre det enklere å gjennomføre aktivitet, samt bidra til å gjøre reglementet mer forståelig og enklere i bruk.

Det jobbes spesielt med fokusområdene;
• Bruk av spillere som ikke oppfyller alderskravene for den aktuelle aldersklassen.
• Spillernes deltagelse på flere av klubbens lag i samme aldersklassene.
• Klubbers samarbeid om felles lag.
• Turnering: Bruk av spillere registrert i andre klubber («gjestespillere»).

Haugenutvalgets arbeid skal ferdigstilles i løpet av 2024. Det vil da bli sendt til breddeutvalget for vudering, deretter til forbundsstyret for beslutning.

Troms og Hålogaland Fotballkrets er med som to av fem kretser i et pilotprosjekt, hvor et testreglement foreslått av utvalget prøves ut denne sesongen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *