Informasjon kommer

Eget opplegg for dommere

Vi vil komme tilbake med nærmere beskrivelse av arrangementet når det er klart